Obsah nového čísla

VYDAVATEL:
© FAMily media,
spol. s r.o.
IČO: 4527904
ev. č. MK ČR E 7865
ISSN 1212-0472adresa redakce:
RADY PRO HOBBY
Týnská 21
110 00 Praha 1
tel.: 222 513 077
       222 513 078
fax: 222 513 058


e-mail: hobby@familymedia.cz            

Lidé v redakci:


Mgr. Jarmila Rousová
šéfredaktorka
tel: 222 518 573


manažerka redakce
tel: 222 513 077, 777 743 204
e-mail: hobby@familymedia.cz

 


manažer inzerce
tel: 222 513 078, 777 743 202
e-mail: info@familymedia.cz


asistent inzerce
tel: 222 513 077, 777 743 205
e-mail: press@familymedia.cz

Jazyková úprava: PhDr. Věra Bubníková

Redakční spolupracovníci:
Ing. Zdeněk Dlouhý, Ing. arch. Václav Hájek, PhDr. Ing. Blanka Jirásková, Ing. Emílie Macková, JUDr. Pavel Tuma, Ing. Zdeněk Žák

Cena časopisu: 33,- Kč
Pro předplatitele: 31,- Kč
Roční předplatné: 372,- Kč

RADY PRO HOBBY

  • Měsíčník je určen široké laické a odborné veřejnosti, která se zajímá o novinky potřebné pro provádění rekonstrukcí, oprav a staveb domu, bytu, chaty, chalupy nebo zahrady.
  • Nabízí široký přehled o nabídce na našem trhu, informuje o trendech, materiálech a službách poskytovaných v této oblasti.
  • Přináší náměty, pracovní návody a postupy zejména pro ty, kteří aktivně využívají volného času pro své koníčky a hobby.
  • Poskytuje cenné rady řemeslníkům a firmám.
  • Podává potřebné informace pro vedení, provoz a údržbu domácnosti a pro denní život rodiny.
  • Časopis slouží všem čtenářům bez rozdílu věku, pohlaví, vzdělání a ekonomického zázemí.
  • Na jeho redakční přípravě se podílí široký redakční kolektiv a odborníci z nejrůznějších odborů.

RADY PRO HOBBY se řadí mezi zájmové časopisy oblasti DIY (do it yourself). Proto jeho součástí jsou nejrůznější praktické rady, návody a také pracovní postupy, které slouží všem čtenářům bez rozdílu věku, pohlaví, vzdělání a ekonomického zázemí.

Časopis je distribuován po celé České i Slovenské republice.